A24S tjenester

Vi har bred og lang erfaring innenfor stillasbygging ,inndekking og innehar de fleste typer stillas eller presenning for å kunne utføre oppdrag for Dere som kunder.

Stillas bygging og indekking

Vi har bred og lang erfaring innenfor stillasbygging, inndekking og innehar de fleste typer stillas eller presenning for å kunne utføre oppdrag.

Service vinter og sommer

A24S utfører snørydding i vintersesongen. Om sommeren gjør vi forskjellige typer vedlikehold. Vi påtar oss oppdrag i Bergen og omegn.

Offshore tilkomstteknikk

A24S har en godt opparbeidet stab av tilkomstteknikere, for å kunne gjøre vedlikeholdsarbeidet så raskt, sikkert og effektivt som mulig.

Utleie stillass og utstyr

A24S tilbyr utleie av stillaser for selvmontering, en rekke typer vertøy for dette, samt tilhengere for transportering av anleggsutstyr.

Om stillasspesialisten A24S

A24S ble stiftet november 2004 . Vi er en godkjent opplæringsbedrift i stillasbyggerfaget. Vi er medlem av SOFT (samarbeidsorgan for tilkomstteknikk). Bedriften har sertifiserte sikringsledere i SOFT og IRATA. Vi bruker SEM sikkerhet til kontroll av alle våre stillaser. Vi driver med stillasbygging i Bergen og omegn. Vi leverer også personell On og Offshore. Vi har også utstyr, verktøy, tilhengere ,lifter osv. for utleie. Vinterhalvåret er vi behjelpelige med snørydding og salting.

Våre kjerneområder

Stillasbygging 89%
Offshore tilkomsteknikk 78%
Stillasutleie 60%
01
830,236
Hammerslag
02
12,021
Timer i bil
03
3,679
Timer på plattform
04
310
leverte kurs
Tab Image

Hvorfor jobbe med A24S?

A24S er en bedrift med bred kompetanse innen en rekke fagområder. Våre stillas leveres godkjent i sammarbeid men SEM sikkerhet.Utenom stillaskompetanse har vi sertifisert personell innen industriklatring for On og Offshorearbeider. Foruten våre egene folk har vi samarbeidspartnere slik at vi til sammen dekker alt kunden måtte ønske.Spør gjerne om råd og veiledning,våre dyktige medarbeidere står altid til tjeneste.

Featured Projects

Suppose then that such rings were produced in a medium without friction as the ether is believed to be, they would be permanent structures with a variety of properties.

All

Våre fantastiske kunder

Our Latest Blog Posts

Kvalitet og etterettlighet

Vi i A24S etterstreber oss de høyeste både personlinge og profesjonelle standarder. Vi gir våre kunder et løfte om at vi til en hver tid yter vårt beste, og alltid med kundens mål for øye.

Prisfokusert

Det er alltid press på priser. Uansett om du leverer varer eller tjenester, store eller små, så vil alltid noen prøve å legge seg under ditt nivå. Hos oss får du det du betaler for.  Det er viktig

Vårt hovedfokus

Kontakt oss

Fieldset

 

Verification