Stillas Offshore

Stillas Offshore

Offshore

A24S har en godt opparbeidet stab med fagbrev innen tilkomstteknikk og stillassbygging, både on- og offshore. Vi bestitter denne kompetansen for å kunne gjøre bygging- og vedlikeholdsarbeid så raskt, sikkert og effektivt som mulig.

Tilkomstteknikk

Tilkomstteknikk er metoder for sikring og tilkomst på steder som er vanskelig tilgjengelig, og hvor det gjerne er lite hensiktsmessig og kostbart å benytte seg av for eksempel stillas. I tillegg til å være en trygg og effektiv metode å arbeide på, er det også kostnadsbesparende. På enkelte prosjekter har man redusert kostnadene med hele 80% i forhold til andre metoder som stillas, lifter og lignende. De fleste bedrifter arbeider i dag for å redusere kostnadene mest mulig og mange ser derfor store muligheter ved å benytte seg av tilkomstteknikk. I tillegg til at kostnadene reduseres er det påvist at sikkerheten, og kvaliteten ved bruk av tilkomstteknikk er ivaretatt. Internasjonal statistikk viser at det i løpet av 3,5 millioner utførte arbeidstimer ikke har vært alvorlige skader som har ført til registrert fravær.

 

Metodene som blir brukt er hentet fra vanlig fjellklatring. Disse metodene er videreutviklet for å imøtekomme lover og forskrifter både for on og offshore basert industri. Tilkomstteknikk har i industrien økt betraktelig de siste årene, og har utviklet seg til å kunne benyttes av alle typer oppdrag som foregår i høyden og på vanskelig tilgjengelige plasser.

 

Eksempler på oppdrag vi utfører:

  • Rigging
  • Montering/demontering
  • Mekanisk
  • Overflatebehandling
  • Inspeksjon
  • Rengjøring
  • Vedlikehold
Author Avatar
by sense media

Leave a Comment